Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

panizwasem
3331 7953
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadygoty dygoty
panizwasem
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viazmora zmora

May 06 2018

panizwasem
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viawishyouwerehere wishyouwerehere
panizwasem

April 27 2018

panizwasem

April 18 2018

panizwasem
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viadiedrunk diedrunk

April 17 2018

panizwasem
panizwasem
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viazmora zmora

April 11 2018

panizwasem
4700 218c 500

April 07 2018

panizwasem
Na razie żyję, choć to życie trzeba wziąć w cudzysłów.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamikrokosmos mikrokosmos

April 05 2018

panizwasem
3535 cad7 500

April 04 2018

panizwasem
7414 fbeb
Reposted frominto-black into-black viamaybeyou maybeyou

April 03 2018

panizwasem
panizwasem
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation viajstrbl jstrbl
panizwasem
Telefony stają się coraz cieńsze i mądrzejsze, a ludzie na odwrót.
— Steve Jobs
Reposted fromsheismysin sheismysin viajstrbl jstrbl
panizwasem
panizwasem
Kiedy już myślisz, że jako tako dogadałaś się z samą sobą, wygrywasz jakieś mniejsze bitwy w swojej głowie i wszystko zaczyna małymi krokami iść w dobrą stronę, nagle się budzisz. I chciałabyś zasnąć z powrotem, bo nie widzisz żadnego powodu dla którego miałabyś wstać, i zrobić te wszystkie niesamowite rzeczy o których myślałaś jeszcze kilka godzin wcześniej. Jesteś głodna więc wstajesz, robisz kilka rzeczy mechanicznie, myślisz o wyjściu do ludzi, ale lepszym pomysłem jest pójście spać, boli Cię głowa, to przecież idealne wytłumaczenie dla którego możesz przeleżeć połowę dnia. Chciałabyś zrobić wszystko, ale nie robisz nic, i znów głupio się tłumaczysz sama przed sobą, że jutro będzie inaczej.
Reposted frommaybeyou maybeyou viadygoty dygoty
panizwasem
Play fullscreen
najgorsze już za mną ?
Reposted bymalinysieskonczyly malinysieskonczyly

March 28 2018

panizwasem
7313 f599
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viala-lu la-lu

March 26 2018

panizwasem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl