Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

panizwasem

February 23 2018

panizwasem
4123 92a5
panizwasem
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 22 2018

panizwasem
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viazmora zmora
panizwasem
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice

February 21 2018

panizwasem
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

February 20 2018

panizwasem
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viarysuj rysuj
panizwasem
8269 c746
panizwasem
9735 6d37 500
Reposted frompulperybka pulperybka viastarryeyed starryeyed
0259 f9c4

sixpenceee:

Probably why beluga whales were mistaken as mermaids. (Source)

Reposted fromsimonsayer simonsayer viavol vol

February 11 2018

panizwasem
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands

February 08 2018

panizwasem
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

February 01 2018

panizwasem
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
panizwasem
1111 57cc
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
panizwasem
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viastarryeyed starryeyed

January 29 2018

1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viatwice twice
panizwasem
Reposted fromsilence89 silence89 viatwice twice

January 28 2018

panizwasem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl