Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

panizwasem
9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikrokosmos mikrokosmos

June 25 2018

panizwasem
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialittlemouse littlemouse
panizwasem
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viaciarka ciarka

June 20 2018

panizwasem

June 14 2018

panizwasem
Play fullscreen
So sad, so sexy

June 13 2018

panizwasem
panizwasem
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie vialittlemouse littlemouse

June 11 2018

panizwasem

June 10 2018

panizwasem
2661 6d00 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka

June 04 2018

panizwasem
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty

June 01 2018

panizwasem
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaawaken awaken

May 14 2018

panizwasem
3331 7953
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadygoty dygoty
panizwasem
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viazmora zmora

May 06 2018

panizwasem
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viawishyouwerehere wishyouwerehere
panizwasem

April 27 2018

panizwasem

April 18 2018

panizwasem
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viadiedrunk diedrunk

April 17 2018

panizwasem
panizwasem
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viazmora zmora

April 11 2018

panizwasem
4700 218c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl